Omega klimatyzacja
Nasze produkty
Klimatyzatory GREE
Klimatyzatory Carrier
Klimatyzatory LG
Klimatyzatory Mitsubishi
Klimatyzatory Samsung
Klimatyzatory Toshiba
Instalacje wentylacyjne
Systemy wody lodowej
Kontakt
Omega Klimatyzacja Stasiak
Siedziba Katowice
ul. Karolinki 1
40-483 Katowice
Tel: (32) 203 90 68
katowice@omegaklima.com.pl

Siedziba Łódź
al. Piłsudskiego 135
92-318 Łódź
Tel: (42) 674 46 06
lodz@omegaklima.com.pl
© OMEGA KLIMATYZACJA SP. J.

Klimatyzacja precyzyjna - montaż i serwis w Katowicach oraz Łodzi

Firma "Omega Klimatyzacja" specjalizuje się w branży klimatyzacji. Nasze placówki w Łodzi i Katowicach oferuj± szereg usług na tym polu. Wła¶ciwie użytkowany sprzęt daje poczucie komfortu w każdej przestrzeni, gdzie człowiek wykazuje jak±kolwiek aktywno¶ć.

Preferowana przez nas klimatyzacja precyzyjna pozwala na regulację:

  • temperatury z dokładno¶ci± do +/ - 1°C
  • wilgotno¶ci z dokładno¶ci± +/ - 2%
Dzięki temu doskonale nadaje się do pomieszczeń wysoce wymagaj±cych, np. laboratoriów.

Klimatyzacja precyzyjna pozwala na regulowanie parametrów pod k±tem uczucia komfortu, dla temperatury jest to:

  • latem - 23 - 26°C
  • zim± - 20 - 24°C
Dla wilgotno¶ci uczucie komfortu zachowane zostaje je¶li wskaĽnik mie¶ci się w ramach 35 - 65%.

Odpowiedni montaż klimatyzacji precyzyjnej wymaga odpowiednich warunków wewn±trz pomieszczenia, ale także warunki zewnętrzne musz± spełniać okre¶lone wymogi. Montaż klimatyzacji musi być rozpatrzony pod k±tem zapewnienia wymagań stawianych przez użytkownika, tak aby zagwarantować optymalne parametry w każdych warunkach meteorologicznych.

Przy montażu klimatyzacji bierze się pod uwagę tabele, sporz±dzone na podstawie badań, które okre¶laj± wła¶ciwie dla danej przestrzeni parametry klimatyzacji precyzyjnej (temperatura, wietrzno¶ć, wilgotno¶ć powietrza, nasłonecznienie). Klimatyzacja wymaga prac konserwatorskich, dzięki którym wydajno¶ć urz±dzenia jest lepsza, a żywotno¶ć - dłuższa.

Gwarantujemy serwis klimatyzacji. Wiemy bowiem jak ważne jest wła¶ciwe działanie tego rodzaju urz±dzeń. W ramach serwisu klimatyzacji przewidziane s± usługi konserwatorskie oraz kontrolne. Długi niedobór materiału chłodniczego b±dĽ nieszczelno¶ć powoduj±, że klimatyzacja precyzyjna pobiera więcej energii. W zwi±zku z tym serwis klimatyzacji powinien być przeprowadzany regularnie.

Unikanie serwisu klimatyzacji może wpłyn±ć na zwiększenie kosztów użytkowania, a nawet uszkodzenie sprzętu. Zaniechanie tych działań może doprowadzić także do niepoż±danych uszczerbków na zdrowiu. Wyczulamy wszystkich użytkowników na to, aby zwracali uwagę na to jak pracuje klimatyzacja.

Serwis klimatyzacji jest możliwy po kontakcie z naszymi placówkami w Łodzi i Katowicach.